O mnie

Urodziłam się w zielonych Wzgórzach Ostrzeszowskich…

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie rozpoczęłam ścieżkę studiowania.

1996 Magister geografii, specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska (WNGiG UAM)
Temat pracy: System rekreacyjny miasta Jelenia Góra w świetle opinii jego mieszkańców
Promotor: prof. UAM dr hab. Daniela Sołowiej
————————————————————-
2001 Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (WNGiG, UAM)
Temat pracy: Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich
Promotor: prof. UAM dr hab. Daniela Sołowiej, prof. dr hab. Leon Kozacki
————————————————————-
2013 Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (WNGiG, UAM)
Temat pracy: Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne
————————————————————–
2016 Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (WNPiD, UAM)
Temat pracy: Motywowanie pracowników z pokolenia Y
Promotor: dr Adam Szymaniak
————————————————————-
2018 Tutoring (Szkoła Tutorów, Collegium Wratislaviense), certyfikat

————————————————————-

2019

2024

TOURISMx: Tourism and Travel Management (The University of Queensland, Australia), certyfikat


Internship under the supervision of prof. Simon Darcy. Management Department of the UTS Business School, University of Technology, Sydney (Australia) 13.02-6.03.2024

Inne:

2022 – 2023  Flipped classroom. Szkolenia w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna Uczelni” POWR.03.04.00-00-P023/21   realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w okresie od  01.08.2022 r. do 30.09.2023 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2023 – 2025 Studia MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2023 Kilimanjaro 5895 m n.p.m. – dach Afryki – zdobycie 15.03.2023 🙂

2024 Góra Kościuszki 2228 m n.p.m. – dach Australii – zdobycie 23.02.2024 🙂

 

—————————————————————————–

Problematyka badawcza

  • potencjał turystyczny miast i regionów /tourism potential of cities and regions/
  • turystyka dostępna /accessible tourism/
  • turystyka zrównoważona /sustainable tourism/
  • media społecznościowe w turystyce /social media in tourism/

Zainteresowania

literatura, fotografia, wędrówki górskie i wyprawy w tropiki