O mnie

Urodziłam się w zielonych Wzgórzach Ostrzeszowskich…

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie rozpoczęłam ścieżkę studiowania.

1996 Magister geografii, specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska (WNGiG UAM)
Temat pracy: System rekreacyjny miasta Jelenia Góra w świetle opinii jego mieszkańców
Promotor: prof. UAM dr hab. Daniela Sołowiej
————————————————————-
2001 Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (WNGiG, UAM)
Temat pracy: Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich
Promotor: prof. UAM dr hab. Daniela Sołowiej, prof. dr hab. Leon Kozacki
————————————————————-
2013 Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (WNGiG, UAM)
Temat pracy: Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne
————————————————————–
2016 Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (WNPiD, UAM)
Temat pracy: Motywowanie pracowników z pokolenia Y
Promotor: dr Adam Szymaniak
————————————————————-
2018 Tutoring (Szkoła Tutorów, Collegium Wratislaviense), certyfikat

————————————————————-

2019 TOURISMx: Tourism and Travel Management (The University of Queensland, Australia), certyfikat

————————————————————

Inne:

2022 – 2023  Flipped classroom. Szkolenia w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna Uczelni” POWR.03.04.00-00-P023/21   realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w okresie od  01.08.2022 r. do 30.09.2023 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2023 Kilimanjaro 5895 m n.p.m., Afryka – zdobycie 15.03.2023 🙂

2023 – 2025 Studia MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą

—————————————————————————–

Problematyka badawcza

  • potencjał turystyczny miast i regionów /tourism potential of cities and regions/
  • turystyka dostępna /accessible tourism/
  • turystyka zrównoważona /sustainable tourism/
  • media społecznościowe w turystyce /social media in tourism/

Zainteresowania

literatura, fotografia, wędrówki górskie i wyprawy w tropiki