Funkcje

Funkcje pełnione na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

 • Prodziekan ds. kształcenia i studiów niestacjonarnych WNGiG (2020-2024)
 • Przewodnicząca Rady Programowej kierunku studiów turystyka i rekreacja (od 2016)
 • Przewodnicząca Kapituły Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych (od 2020)
 • Członkini Rady Dziekańskiej WNGiG (2020-2024)
 • Członkini Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Nauk Geograficznych
  i Geologicznych (od 2019)
 • Członkini Komisji ds. studenckich i kształcenia (2020-2024)
 • Członkini Komisji ds. Strategii rozwoju Szkoły Nauk Przyrodniczych (od 2020)
 • Członkini Komisji ds. Strategii rozwoju Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (od 2022)
 • Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (2016-2019)
 • Członkini Rady Tutorów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych  (od 2022)
 • Członkini zespołu ds. systemu wsparcia osób w długotrwałym kryzysie psychicznym (UAM, od 2022)
 • Mentor – Zespół ds. mentoringu, Szkoła Nauk Przyrodniczych UAM (od 2020)
 • Koordynatorka „Dnia Kariery. Studia i co dalej?” na WNGiG (od 2022 r.)
 • Koordynatorka w sieci badawczej – Geograficzne Laboratorium Turystyki (od 2016)
  https://geolabtur.pl/
 • Koordynatorka współpracy z ramienia UAM z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (od 2022 r.)
 • Koordynatorka współpracy z ramienia UAM z University of Nairobi, Kenia (od 2022 r.)
 • Redaktor Serii – Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace (od 2007)
  http://turystyka.amu.edu.pl/studiaiprace.html

Funkcje pełnione poza UAM:

Editorial Board/ Rada Naukowa