Monografie

 • Zajadacz A., Lubarska A., 2020, Ogrody sensoryczne jako uniwersalne miejsca rekreacji dostosowane do potrzeb osób niewidomych w kontekście relacji człowiek-środowisko. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 1-180.
 • Zajadacz A. (red.), 2020, Turystyka dostępna. Rekomendacje dla sektora usług turystycznych. Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Poznań. s. 1-83.
 • Zajadacz A., 2012, Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-370
 • Zajadacz A., 2010, Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce. Uwarunkowania
  i plany rozwoju turystyki T. 4, Seria  Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace,  Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 1-315
 • Zajadacz A. (red.), 2010,  The SITex and SITur programs as tools designed to provide information
  to visitors and tourists using the Polish Sign Language, Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 1-31 (+ płyta CD).
 • Śniadek J., Zajadacz A., 2008, Strategia rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, Leszno: 1-270
 • Zajadacz A., 2004, Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich. Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań: 1-177.