Dydaktyka

Prowadzone przedmioty

 • Planowanie turystyczne
 • Obsługa turystów z niepełnosprawnością
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim
 • Tutoring
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium doktoranckie
 • Ćwiczenia terenowe – Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy

Promotor prac doktorskich

1. dr Ewa Stroik, temat pracy: Turystyka przyjazdowa mieszkańców Niemiec do Poznania
(obrona: 17.12.2019), recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski), prof. UJ dr hab. Mirosław Mika (Uniwersytet Jagielloński)

2. dr Anna Lubarska, temat pracy: Ocena dostępności przestrzeni turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami (obrona: 15.11.2022)
Temat realizowany w ramach projektu studiów doktoranckich GEO+ (2017-2021)
Co-promotor: prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM)
recenzenci: prof. UWr dr hab. Krzysztof Widawski (Uniwersytet Wrocławski), prof. UJ dr hab. Mirosław Mika (Uniwersytet Jagielloński), prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Praca wyróżniona decyzją Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Środowisku, 22.11.2022 r.

3. Mgr Aleksandra Minkwitz, temat pracy: „Możliwości i ograniczenia wykorzystania mediów społecznościowych w planowaniu turystycznym”
Temat realizowany w ramach projektu studiów doktoranckich GEO+ (2017-2021)
Co-promotor: prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM)

4. Mgr Łukasz Szał, temat pracy: „Kształtowanie zintegrowanego zarządzania jakością szlaków turystycznych jako sieciowych produktów turystycznych”
Temat realizowany w ramach projektu studiów doktoranckich GEO-INTER-APLIKACJE (2018-2022)
Co-promotor: prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

5. Mgr Weronika Terlecka, temat pracy: „Animacja kulturowa postindustrialnego dziedzictwa
na polskim i czeskim Śląsku oraz opracowanie i aplikacja strategii adekwatnej dla obszaru Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lubonia”
Temat realizowany w ramach projektu studiów doktoranckich GEO-INTER-APLIKACJE (2018-2022)
Co-promotor: prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska (Wydział Historyczny, UAM).

6. Mgr Marta Miciniak, temat pracy: „Udostępnianie szlaków turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie wybranych parków narodowych w Polsce z wykorzystaniem aplikacji mobilnych”
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Kugiejko

Opiekun staży

 • Adam Zimpel (okres pobytu na UAM: 4.02-21.06.2013)
  NHTV Breda University of Applied Sciences
  Academy for Tourism, The Netherlans
 • Габец Ксения, Марышкин Даниил (okres pobytu na UAM: 4.11.2013- 10.03.2014)
  Państwowy Uniwersytet w Irkucku, Federacja Rosyjska
 • Dr Sandra Waichman-Świtalska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, staż post-doc (luty-wrzesień 2023)

Tutor

 • lic. Marta Karaśkiewicz (2022/2023, sem. zimowy)
 • lic. Mateusz Dorobisz (2022/2023, sem. letni)

Współpraca międzyuczelniana, Erasmus+

Masaryk University, Brno, Support Centre for Students with Special Needs, Czechia,  (17-22.10.2010)

Irkutsk State University, Faculty of Services and Advertising, Russian Federation (22.04-5.05.2013)

Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Geographisches Institut, AG Kulturgeographie, Germany (2-8.06.2014)

Program Erasmus+, University of the Basque Country, Spain (15-21.04.2018,)

Program Erasmus+, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechia (4-9.03.2019)

Program Erasmus+, Universidade de Lisboa, Portugal (21.03.2022-26.03.2022)

Program Erasmus+, University of Johannesburg, South Africa (5-11.03.2023)

Program Erasmus+, University of Florence, Italy (11-15.04.2023)