Konferencje

Konferencje, seminaria

2024

Pół wieku nauki i dydaktyki na kierunku Turystyka i Rekreacja w poznańskiej AWF, 22 października 2024 r. AWF, Poznań
Udział w komitecie naukowym: https://awf.poznan.pl/50lat-tir/komitet-konferencji/

GEOTRENDS 4th International Conference on Geoheritage & Geotourism, 22–26th September 2024 Wrocław/Poland
Udział w komitecie naukowym

VII Dni Jakości Kształcenia, UAM 20-21.06.2024
Referat – Alina Zajadacz:  Strategia odwróconej klasy (flipped classroom) – refleksje z perspektywy dwuletnich doświadczeń

Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych pt. Praktyczne aspekty geografii i gospodarki przestrzennej. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Gdańsk, 7-8 czerwca 2024 r.
Udział czynny

Tagung der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission unter Mitwirkung  der Gemeinsamen Deutsch-Tschechischen Schulbuchkommission, Die Gegenwart der Vergangenheit in Museen und Gedenkstätten, Berlin/Ravensbrück, 23-25.05.2024
Prowadzenie panelu: Barrieren überwinden. Museen im Grenz- und Verflechtungsraum

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Turystyka w Naukach Społecznych „Nowe technologie w nowej rzeczywistości” połączona z obchodami 25-lecia utworzenia Instytutu Przedsiębiorczości. Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 13-14 maja 2024
Udział w komitecie naukowym
file:///C:/Users/azaja/Documents/Konferencje/2024/Panasiuk/Komunikat_3_TNS_2024_PL.pdf

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Oblicza współczesnej turystyki. Wyzwania badawcze. Warszawa, 18 – 19 kwietnia 2024 r. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Geograficznym Laboratorium Turystyki (GeoLabTur), Warszawa.
Referat: Alina Zajadacz, Łukasz Halik, Matylda Siwek, Paweł Sowa: Turystyka dostępna – perspektywa strony popytowej
Referat: Alina Zajadacz, Łukasz Halik, Matylda Siwek, Paweł Sowa: Turystyka dostępna – problemy osób z niepełnosprawnościami związane z podróżą
Udział w komitecie naukowym konferencji – https://oblicza-turystyki.wgsr.uw.edu.pl/

1st International Visitor Economy Conference People, Places and Partnerships 2024. 11-12.04.2024, Budapesti Gazdasági Egyetem Budapest Business University. https://uni-bge.hu/en/kvik/news/call-for-participation
Participation in workshops: Lecturers and stakeholders from Albania, Czechia, Hungary, Poland and Slovakia Roundtable and World Café about Data Collection in Tourism and: Pre-conference workshop on data collection Lecturers and guest speakers from Ambis University, Adam Mickiewicz University, University Matej Bel, University Fan S. Noli and Budapest Business University

International Conference on Tourism Sciences | ICTS2024, Tourism Sciences for Sustainable Mobility and Society, Kanazawa, Japan, 25-26.03.2024 https://www.icts-kanazawa.org/  
Referat: A. Zajadacz, M. Durydiwka: Problems in implementing the principles of sustainable development in modern tourism

Data collection guidelines for tourism and sustainability monitoring in cultural destinations. Workshop at University of Korçë (Albania). 18-20.03.2024, Visegrad Fund Project No.  22320140,
Referat: Alina Zajadacz: Monitoring tourist traffic at the regional and local level in Poland. Examples of good practices  in destinations with unique cultural values
Referat: Alina Zajadacz, Łukasz Szał: Needs analysis for destinations focused on cultural tourism

2023

V Forum Turystyki Europejskiej, Wrocław, 4-6 grudnia 2023
Udział w komitecie naukowym
https://forumturystykiwroclaw.syskonf.pl/

V konferencja naukowa: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach, Uniwersytet Merito, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 29.11-1.12.2022, Będlewo
Przewodnicząca komitetu naukowego
Referat: S. Wajchman-Switalska, Alina Zajadacz: Urban Green Spaces w kontekście „miejskich wysp rekreacji”

Festiwal Nauki II LO w Koninie, 22.11.2023
Wykład: Alina zajadacz: Środowisko geograficzne  wybranych  parków narodowych  Afryki Wschodniej

International Tourism Congress ITC2023. School of Public Management, Communication and Tourism, Polytechnic Institute of Bragança, Mirandela, Portugal, 23-25.11.2023.
Scientific Committee: https://itc23.ipb.pt/

Konferencja „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Turystyka zrównoważona”. Poznańskie Centrum Dziedzictwa, 12-13.10.2023.
Rada naukowa: https://pcd.poznan.pl/article/416

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Poznański, Komisja Geografii Turyzmu, 15 czerwca 2023
Wykład: Alina Zajadacz: Zróżnicowanie parków narodowych Kenii, Tanzanii i Rwandy oraz sposobów ich udostępniania dla turystyki

ACCESSIBLE Kick-Off Meeting – Pécs University, Hungary, 8th and 9th of June 2023
Kierowanie pracami polskiego zespołu

Kongres Geografii Polskiej, 1-2 czerwca 2023, Poznań
Referat: Alina Zajadacz, Bogdan Włodarczyk: Geodziedzictwo wybranych atrakcji turystycznych wpisanych na listę UNESCO w Polsce w kontekście rozwoju turystyki zrównoważonej

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31.05.2023, Poznań Delegataka Oddziału Poznańskiego PTG 31.05.2023,

Regionalne Forum o Lasach – „Lasy warte dialogu” Turystyka. Organizator Lasy Państwowe, Puszczykowo, 18.05.2023
Referat na zaproszenie: Alina Zajadacz, Sandra Wajchman-Świtalska: Dostępność zagospodarowania turystycznego lasów dla osób z niepełnosprawnościami. Teoria i praktyka

Academic conference “Online reputation management in tourism and hospitality”. University of Florence, Italy,  13.04.2023
Referat: Alina Zajadacz, Maria Paczkowska: Safety as an important factor in the development of solo travel in Portugal

Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych Uniwersytetów Polskich, 2-4.03.2023, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Udział czynny

2022

International Conference on Geological and Environmental Sustainability 19th Dec 2022 Nairobi, Kenya
Referat: Alina Zajadacz: Evaluation of sustainable tourism development at UNESCO sites. Experience from the V4 countries

Seminarium PTPN, 16.12.2022, Poznań,  Historia rozwoju i działalności naukowej Komisji Geograficzno-Geologicznej

Zgromadzenie Walne Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Poznań, 15.12.2022
Refert: Alina Zajadacz: Turystyka dostępna. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

X Gremuim Ekspertów Turystyki, 6-8.12.2022, Łódź
Udział w komitecie naukowym
Referat: Alina Zajadacz, Artur Krysztofiak: Turystyka dostępna.Teoria i praktyka

Conference: Sustainable tourism development in smaller UNESCO sites /25.11.2022/ Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze.
Udział w komitecie naukowym
Referat: Alina Zajadacz, Łukasz Szał, Weronika Terlecka: Good practices and challenges in managing selected tourist attractions
– UNESCO sites in Poland

Conference: Sustainable tourism development in smaller UNESCO sites /25.11.2022/ Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze.
Udział w komitecie naukowym
Referat: Alina Zajadacz, Marta Karaśkiewicz, Maria Paczkowska: Creating a catalog of criteria for assessing the sustainable development of tourism  in UNESCO sites – methodological issues

Conference: Sustainable tourism development in smaller UNESCO sites /25.11.2022/ Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze.
Udział w komitecie naukowym
Referat: Alina Zajadacz, Łukasz Szał, Weronika Terlecka: Recommendations for sustainable tourism development at UNESCO sites – outcome from the workshops in Poland

International Tourism Congress ITC2022. 17-19.11.2022, Łodź
Prowadzenie panelu tematycznego: 7A: Accessible sustainable and smart tourism: challenges and googd practices
Referat: Alina Zajadacz: Sensory Garden as a New Form of Urban Green Space in Smart Sustainable City

Blue Travel. Seminarium Geograficzne Laboratroium Turystyki. Warszawa 16.11.2022
Udział w panelu dysksyjnym

Ogólnopolska konferencja naukowa „Turystyka – Człowiek, Czas i Przestrzeń”. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Geograficznym Laboratorium Turystyki (GeoLabTur). 27–28 października 2022 r.
Udział w komitecie naukowym
Referat: Alina Zajadacz, Łukasz Halik: Geowizualizacja 2D oraz 3D w procesie wspomagania orientacji w przestrzeni turystycznej

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka w Naukach Społecznych”. 7-18.10.2022 r. – Bukowina Tatrzańska (Pensjonat „Orlik”). Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, Euro-Asia Tourism Studies Association, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Udział w Radzie Naukowej

Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Wspólnej Polsko Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów pt.: W dialogu. Nowe wizje nauczania historii. 30.06-3.07.2022 r. Warszawa (Uniwersytet Warszawski)
Udział w panelu dyskusyjnym: Alina Zajadacz: Panel V pt. „O przyszłości Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej”

V Dni Jakości Kształcenia: “Wspólny cel, różne możliwości, indywidualizacja kształcenia na UAM”. Uniwersytecka Konferencja Dydaktyczna. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6-7.6.2022, Poznań
Referat: Alina Zajadacz: Wybór ścieżek kształcenia w ofercie studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

VIII Konferencja naukowo-branżowa: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz, 23-24.05.2022.
Referat: Alina Zajadacz: Monitorowanie zrównoważonego rozwój turystyki bazującej na miejscach wpisanych na listę UNESCO. Doświadczenia z państw V4

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Best Practice in Accessible Tourism. Case study of V4 Countries”. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Fundusz Wyszehradzki, Wrocław, 18-19.05.2022
Referat: Alina Zajadacz, Marta Karaśkiewicz: Dostępność atrakcji turystycznych. Aspekty teoretyczne i praktyczne

EnScience2022. Global Summit on Environmental Science and Applications. 21-22.04.2022, The Scientistt, Tokyo, Japan
Referat on-line: Alina Zajadacz, Łukasz Halik: 2D / 3D geovisualization of large-scale buildings and spatial orientation – conditions and preferences from the perspective of visitors

Rynek Pracy w Sektorze Turystyki po pandemii – współpraca z Sektorem Edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego. 16 marca 2022 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki, współorganizacja Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Uczestnictwo on-line

Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych Uniwersytetów Polskich, 3-5.03.2022, Uniwersytet Łódzki
Udział czynny

Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 11-12.02.2022 r. PTPN, Poznań.
Referat on-line: Małgorzata Mazurek, Alina Zajadacz: Dzieje Komisji Geograficzno-Geologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

„UNESCO​ sites – balanced and sustainable tourism development” Visegrad Grants. Methodological seminar. 28.01.2022, Prague University of Economics and Business.
Referat on-line: Alina Zajadacz: Criteria for assessing sustainable development in tourist destinations

2021

XVIII Festiwal Nauki w II LO w Koninie, 8.04.2021 r.
Referat on-line: Alina Zajadacz: Rwanda czyli Afryka w pigułce

VI Kongres Afrykanistów Polskich, Kraków 20-22.04.2021, http://www.kongresafrykanistyczny.pl/
Referat on-line: Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka, Alina Zajadacz, Mirosław Mika: Atrakcyjność turystyczna i organizacja ruchu turystycznego w parkach narodowych Rwandy

Gaude Scientia – ciesz się nauką. Nauka w rekach młodych badawczy. Sympozjum organizowane w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Geo+: wysokiej jakości interdyscyplinarny program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr POWR.03.02.00-00-I039/16 Poznań, 13–14 maja 2021 r. / sympozjum zdalne MS Teams
Udział w komitecie naukowym, podsumowanie sesji.

The 2nd All-Ukrainian Scientific and Practical Symposium on Inclusive Rehabilitation and Social Tourism with international participation, May 27, 2021
Referat: Alina Zajadacz: Dostępność przestrzeni turystycznej dla osób z niepełnosprawnością

 16TH CANADIAN CONGRESS ON LEISURE RESEARCH, MAY 30-JUNE 1, 2021
Referat: Alina Zajadacz, Małgorzata Durydiwka: Leisure Of Residents Of Large Cities In Poland During Pandemic Time. Selected Aspects

 17th Annual International Conference on Tourism, 7-10 June 2021, Athens, Greece. Athens Institute for Education and Research
Referat: Alina Zajadacz, Anna Lubarska, Aleksandra Minkwitz, Łukasz Szał, Weronika Terlecka
Assessment of the adaptation of tourist supply of cultural heritage objects for the elderly in the context of accessible tourism. Case studies from Poland

Scientific Advisory Committee https://gloserv.org/chair-scientific-committee/ part of the Scientific Committee for the Global Conference on Services and Retail Management (GLOSERV 2021) membership on the Board.

IV Międzynarodowa konferrencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania w turystyce i rekreacji”, 4th Conference on Contemporary Challenges of Tourism and Recreation, 18-19 listopada 2021r. Organizatorzy – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Referat: A. Basińska-Zysk, B. Kaczor, A. Zajadacz: Dr Maria Zamelska wykładowca, geograf-krajoznawca, przewodnik, podróżniczka
Udział w komitecie naukowym

IV Międzynarodowa konferrencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania w turystyce i rekreacji”, 4th Conference on Contemporary Challenges of Tourism and Recreation, 18-19 listopada 2021r. Organizatorzy – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Referat: M. Mika, A. Zajadacz, M. Durydiwka, K. Widawski: Geograficzne Laboratorium Turystyki
Udział w komitecie naukowym

IV Międzynarodowa konferrencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania w turystyce i rekreacji”, 4th Conference on Contemporary Challenges of Tourism and Recreation, 18-19 listopada 2021r. Organizatorzy – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Referat: M. Durydiwka, A. Zajadacz, R. Krukowska: Aktywny wypoczynek jako sposób spędzania czasu wolnego przez mieszkańców dużych miast w Polsce podczas pandemii COVID-19
Udział w komitecie naukowym

Spółki, fabryki, czytelnie… areny pracy organicznej. PTPN, 23.11.2021,
Referat na zaproszenie – Alina Zajadacz, Dominika Goryńska: Koncepcja Szlaku Pracy Organicznej – realia wybranych miejsc

The International online Conference Smart, Sustainable, Social and Accessible Tourism (SSAT 2021), held between the 25th and 26th of November 2021, at the University of Aveiro, Portugal. Conference Chai. Scientific Advisory Committee (udział w komitecie naukowym)

Niepełnosprawni – pełnoprawni odbiorcy kultury. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Gniezno, 3 grudnia 2021.
Referat na zaproszenie – A. Zajadacz: Dostępność przestrzeni geograficznej dla osób z niepełnosprawnościami

XVIII Festiwal Nauki w II LO w Koninie, 9.12. 2021 r.
Referat on-line: Alina Zajadacz: Kenia – zróżnicowanie środowiska geograficznego

2020

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Poznański. 21.05.2020 r.
Wykład on-line: Alina Zajadacz, Josepha Uwamahoro: Rwanda – national parks and nature-based tourism potential

Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, 15.06.2020.
Wykład on-line na zaproszenie: Alina Zajadacz: Dostępność atrakcji turystycznych Szlaku Piastowskiego – rekomendacje dobrych praktyk

Praca organiczna: osoby, miejsca, procesy 13–14 października 2020 roku. Sala posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Referat na zaproszenie on-line: F. Kaczmarek A. Zajadacz, A. Niezgoda, A. Gulczyński: Wielkopolski Szlak Pracy Organicznej – koncepcje autorskie.

XI ogólnopolska konferencja naukowa, Turystyka w naukach społecznych. Organizator: Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 19.11.2020,
Członek komitetu naukowego
Referat on-line: Alina Zajadacz: Geografia turystyki i kształcenie w zakresie turystyki na wydziałach geografii uniwersytetów w Polsce

The 1st International Electronic Conference on Forests — Forests for a Better Future: Sustainability, Innovation, Interdisciplinarity, 15.11.2020 – 30.11.2020
Referat: Sandra Wajchman-Świtalska, Alina Zajadacz, Anna Lubarska: Therapeutic functions of forests and green areas with regard to the universal potential of sensory gardens

2019

Komisja Geograficzna, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 14.02.2019
Referat na zaproszenie: Alina Zajadacz: Dostępność przestrzeni turystycznej w kontekście problemów badań geografii turyzmu

Dzień osób z niepełnosprawnością, konferencja organizowana przez ZUS, Poznań, 23.05.2019
Wykład na zaproszenie: Alina Zajadacz: Dostępność turystyki dla osób z niepełnosprawnością

Re-thinking geography after the digital turn changes and challenges in Central Europe. The 12th Polish-Czech-Slovak geographic seminar. 12-14.06.2019, Łochów, Polska. Organizator: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.
Referat: Alina Zajadacz: Challenges in the process of developing accessible tourism

XXXV Warsztaty terenowe z geografii turyzmu. Uniwersytet Łódzki, 19-20.09.2019 r. Łódź,
Referat: Alina Zajadacz, Anna Lubarska, Aleksandra Minkwitz: Dobre praktyki w zakresie dostępności atrakcji turystycznych – studium przypadku Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce.
Moderowanie sesji

V Międzyregionalna konferencja dotycząca Szlaku Piastowskiego „Szlak Piastowski – nowe Wyzwania”. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Klaster Szlak Piastowski. 14.11.2019 r. Poznań.
Referat na zaproszenie: A. Zajadacz, A. Lubarska, A. Minkwitz, Ł. Szał: Analiza dostępności atrakcji turystycznych Szlaku Piastowskiego – wyniki audytu w województwie wielkopolskim.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU TURYSTYKA I REKREACJA W METROPOLIACH pt. „Turystyka i rekreacja w obszarach metropolitalnych- problemy i wyzwania” organizowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki 20-21 listopada 2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Referat: Alina Zajadacz, Anna Lubarska: Kształtowanie katalogu kryteriów oceny dostępności obiektów dziedzictwa kulturowego
Prowadzenie sesji
Udział w komitecie naukowym

Ogólnopolska sesja popularnonaukowa „Kadry w turystyce osób niepełnosprawnych”, Poznań 23 listopad 2019 r. Projekt dofinansowano z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki Zarządu Głównego PTTK.
Referat na zaproszenie: Alina Zajadacz: Rola kadr w rozwoju „turystyki dostępnej”

Ogólnopolska konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Twój wiek –Twoim atutem w pracy i w czasie wolnym”.  26-27 listopada 2019 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Środkowa Odra e.V. we Frankfurcie nad Odrą.
Referat na zaproszenie: Alina Zajadacz: Uwarunkowania rozwoju turystyki dla seniorów

„Zarządzanie ruchem turystycznym na terenie parków narodowych”, 4-6.12.2019, Suwałki. Szkolenia w ramach projektu Ministerstwa Środowiska pt. „Promocja parków narodowych jako marki”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Referat na zamówienie: Alina Zajadacz: „Dostępność przestrzeni turystycznej parków narodowych
dla osób z niepełnosprawnością”
Moderowanie warsztatów

2018

Innowacje w kształceniu kadr dla potrzeb turystyki – dobre praktyki w zakresie Edukacja – Biznes. Rada ds. kompetencji, sektor turystyki. Katedra Turystyki i Rekreacji UAM oraz Wielkopolska Izba Turystyki. Tour Salon, 10.02.2018.
Współorganizacja

The second World Summit on Accessible Tourism, Brussel, 1-2.10.2018
Referat: A. Zajadacz, A. Lubarska: Creating the sensory gardens and paths as outdoor sites for people with visual impairments

II Konferencja Naukowa TURYSTYKA WIEJSKA. NAUKA, EDUKACJA, PRAKTYKA Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Poznań – Jeziory, 12 -14 listopada 2018 r. Katedra Turystyki Wiejskiej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Wielkopolski Park Narodowy
Referat: A. Zajadacz, A. Lubarska: Udogodnienia i utrudnienia w edukacji ekologicznej dostępnej dla osób niewidomych w wybranych ogrodach sensorycznych w Polsce
Moderowanie sesji

III Ogólnopolska konferencja naukowo – dydaktyczna: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Katedr Turystyki i Rekreacji, Wydział Nauk Geograficznych Geologicznych UAM
w Poznaniu, 27-28 listopada 2018 r.
Organizacja, sekretarz naukowy
Moderowanie sesji

III Ogólnopolska konferencja naukowo – dydaktyczna: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Katedr Turystyki i Rekreacji, Wydział Nauk Geograficznych Geologicznych UAM
w Poznaniu, 27-28 listopada 2018 r.
Referat: Alina Zajadacz, Anna Lubarska, Aleksandra Minkwitz, Krzysztof Piotrowski, Ilona Potocka, Ewa Stroik: Planowanie wzrostu dostępności atrakcji turystycznych w kontekście „turystyki dla wszystkich”

III Ogólnopolska konferencja naukowo – dydaktyczna: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Katedr Turystyki i Rekreacji, Wydział Nauk Geograficznych Geologicznych UAM
w Poznaniu, 27-28 listopada 2018 r.
Referat: Alina Zajadacz, Anna Lubarska: Uwarunkowania dostępności ogrodów sensorycznych
dla osób z dysfunkcją wzroku

III Ogólnopolska konferencja naukowo – dydaktyczna: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Katedr Turystyki i Rekreacji, Wydział Nauk Geograficznych Geologicznych UAM
w Poznaniu, 27-28 listopada 2018 r.
Referat: Alina Zajadacz, Justyna Andryszczak, Mikołaj Kuznowicz: Lokalizacja i zróżnicowanie apartamentów turystycznych w Poznaniu – w świetle wyników badań terenowych

III Dni jakości kształcenia UAM, 4-5.12.2018, Wydział Biologii UAM.
Poster: „Uniwersytet dobrych praktyk. Udział studentów kierunku turystyka i rekreacja w projektach naukowych”

Człowiek wędrujący. Turysta interdyscyplinarnie. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 12.12.2018, Poznań
Referat na zaproszenie: Alina Zajadacz:  Człowiek wędrujący a dostępność przestrzeni turystycznej

2017

IX Festiwal Nauki i Kultury Studenckiej, AWF Poznań „FeNiKS”. Kultura Fizyczna a Jakość Ludzkiego Życia, 11.05.2017
Referat na zaproszenie: Alina Zajadacz: Turystyka dostępna dla wszystkich – ograniczenia i możliwości rozwoju

3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA, 2017, 20-21.05.2017, Skopje, Macedonia.
Referat: Alina Zajadacz: SATISFACTION AND DISSATISFACTION WITH THE CITY’S TOURIST ATTRACTIONS

VIII Konferencja Naukowa: Gospodarka turystyczna w XXI wieku – uwarunkowania rozwoju. Organizatorzy: AWF w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 20.09.2017, Poznań
Referat: Alina Zajadacz,  Joanna Śniadek, Ewa Stroik: Standardy zarządzania jakością usług turystycznych
w wybranych krajach europejskich
Prowadzenie sesji planarnej
Udział w komitecie naukowym

Noc Naukowców, 29.09.2017
Wykład: Alina Zajadacz: Turystyka bez barier

Ogólnopolska konferencja popularnonaukowa „Między swobodą a zakazem czyli o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej”. Zarząd Główny PTTK, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Turystyki i Rekreacji, WNGiG, UAM, 11-13.10.2017 r., Zakopane, Kalatówki.
Współorganizowanie konferencji
Moderowanie sesji
Referat: Alina Zajadacz, Magdalena Kugiejko: Między swobodą a zakazem w organizacji wycieczek szkolnych

II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu turystyka i rekreacja w metropoliach. „Trendy i tendencje rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach”. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 16.11.2017 r.
Udział w komitecie naukowym
Moderowanie sesji
Referat: Alina Zajadacz, Ewa Stroik: Międzypokoleniowe aspekty turystyki przyjazdowej mieszkańców Niemiec do Poznania

2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Osoby z niepełnosprawnościami – edukacja, rehabilitacja, turystyka i rekreacja”, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, 11-12 maja 2016 r.
Referat na zaproszenie:  Alina Zajadacz: „Turystyka dostępna” – zasady i etapy planowania

New challenges and boundaries in tourism. Policies, Innovation and strategies. ICOT 2016, Naples, Italy 29/06-2/07 2016 r.
Study tour, workshop (tourism product development and destination branding): Napoli, Pompei, Parco Nazionale del Vesuvio.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Od regionu geograficznego do regionu turystycznego”. UMCS Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, 29-30.09.2016, Lublin
Referat: Alina Zajadacz: Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej

XXXII seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”. Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Spała, 22-24.09.2016
Prowadzenie sesji.

Ogólnopolska konferencja popularnonaukowa „Współczesne oblicza krajoznawstwa”. Zarząd Główny PTTK, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Turystyki  i Rekreacji, WNGiG, UAM, 5-7.10.2016 r., Kazimierz Dolny.
Referat: Alina Zajadacz, Magdalena Kugiejko: Krajoznawstwo w świadomości pokolenia Z
Moderator

V Międzynarodowa konferencja Naukowa pt. Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie w świetle współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., 15-16.11.2016 r.
Referat: Alina Zajadacz, Ewa Stroik: Satysfakcja mieszkańców Niemiec z oferty turystycznej Poznania

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przestrzeń i turystyka – metodologia i konteksty”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji, Warszawa, 1-2 grudnia 2016 r.
Referat: Alina Zajadacz,  Małgorzata Krych: Dyssatysfakcja w przestrzeni turystycznej

VIII Gremium Ekspertów Turystyki. Forum Regionów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 7-9 grudnia 2016 r.
Referat: Alina Zajadacz: Motywacja i motywowanie pracowników z pokolenia Y w sektorze usług turystycznych
Członek Komitetu Naukowo-Branżowego

2015

Ogólnopolska konferencja naukowo-branżowa: Diagnoza turystyki w woj. wielkopolskim, 1.04.2015, Organizatorzy: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, AWF w Poznaniu, UAM w Poznaniu, UE w Poznaniu, UP w Poznaniu.
Referat: Alina Zajadacz: Problemy i bariery związane z rozwojem turystyki w woj. wielkopolskim.

Ogólnopolska konferencja Naukowa: Niepełnosprawność, czas wolny, turystyka. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 27 maja 2015, Bydgoszcz.
Referat: Alina Zajadacz: System informacji turystycznej dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

11th Annual International Conference on Tourism, 8-11 June 2015, Athens, Greece. Athens Institute for Education and Research.
Referat: Alina Zajadacz: Evolution of Models of Disability as a Basis for Further Policy Changes in Accessible Tourism

Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji. Warsztaty organizowane przez Zarząd Główny PTTK
i Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego, 17-19.06.2015.
Referat: Alina Zajadacz: Uwarunkowania i zasady rozwoju turystyki dostępnej dla osób niepełnosprawnych oraz starszych (na przykładach szlaków turystycznych).

Konferencja Naukowa: Kształcenie Kadr dla Gospodarki Turystycznej i Rekreacji. Stan obecny i prognozy na przyszłość. AWF w Poznaniu, 18.06.2015.
Referat: Alina Zajadacz, Ewa Stroik: Koncepcje działań stymulujących rozwój „turystyki dostępnej”

Ogólnopolska konferencja Naukowa pt. „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki”, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, 17-18.09.2015, Poznań
Referat: Alina Zajadacz: Wizerunek destynacji turystycznej w TripAdvisor. Studium przypadku Poznania

Ogólnopolska konferencja Naukowa pt. „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki”, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, 17-18.09.2015, Poznań
Referat: Alina Zajadacz, Ewa Stroik: Zasady planowania rozwoju „turystyki dostępnej” dla osób z niepełnosprawnością

Strategia rozwoju turystyki w woj. wielkopolskim do 2020 r., Konsultacje społeczne, 28.10.2015, Leszno, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wielkopolska Organizacja Turystyczna.
Referat: Alina Zajadacz: Wizja i misja strategii rozwoju turystyki w woj. wielkopolskim do 2020 r.
Moderowanie dyskusji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Turystyka i rekreacja w aglomeracjach. Organizowana przez Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji Wydział Finansów i Bankowości Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu, 19.11.2015 r., Poznań
Referat: Alina Zajadacz, Agata Kosińska: Problemy rozwoju turystyki w skali regionalnej – studium przypadku Wielkopolski

2014

Barrierefreie Reiseangebote: Strategien zur Bewältigung des demographischen Wandels, ITB Berlin 7.03.2014
udział

Warsztaty szkoleniowe Szlaki Turystyczne – od pomysłu do realizacji , 11-13 czerwca 2014 r. ZG PTTK, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Sportu i Turystyki, Ślesin.
Referat: Alina Zajadacz: System informacji turystycznej o i na szlakach turystycznych dostępny dla osób niepełnosprawnych

Konferencja Naukowa pod patronatem Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i Rehabilitation International „Studia nad niepełnosprawnością w krajach członkowskich Unii Europejskiej”. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z ekspertami European Disability Forum w Brukseli, 24-25.06.2014., Wrocław.
Referat: Alina Zajadacz: Informacja turystyczna jako narzędzie w udostępnianiu przestrzeni turystycznej niepełnosprawnym turystom
Członek komitetu naukowego

Międzynarodowa Unia Geograficzna, 18-11.08.2014, Kraków
Referat: Alina Zajadacz, Ilona Potocka: Attitude of future tourist services sector workers to disabled clients.
Case studies from Poland and Russia

 XXX seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”. Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Spała, 18-20.09.2014
Referat: Alina Zajadacz: “Czas przeszły dokonany” badań z zakresu turystyki, krajoznawstwa i rekreacji w poznańskim ośrodku geograficznym.
Prowadzenie sesji

Ogólnopolska konferencja popularnonaukowa „Międzypokoleniowe aspektu turystyki”, Kalatówki 22-24.09.2014, Organizator: PTTK.
Referat: Alina Zajadacz: Pokolenia X,Y,Z – a fenomen turystyki
Prowadzenie sesji

Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji. ZG PTTK, Spała 13.11.2014. r.
Referat: Alina Zajadacz, Marek Wysocki: Projektowanie uniwersalne szlaków turystycznych w przestrzeni geograficznej

2013

Nowe kierunki badań w naukach geograficznych i rozwój turystyki w regionie pilskim. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji, 11 marca 2013, Piła.
Referat: Alina Zajadacz: Turystyka w gospodarce

Konferencja naukowo-branżowa: Turystyka dostępna. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych, Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji, 22 maja 2013, Poznań.
Referat: Alina Zajadacz: Turystyka dostępna – przykłady dobrych praktyk
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wobec wyzwań przeszłości, współczesności i przyszłości, PTTK w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 15.06.2013 r.
Referat: Alina Zajadacz, Jolanta Śledzińska: Geografia, turystyka i rekreacja w Poznaniu – wspólne drogi

XXIX seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”. Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Spała, 20-22.09.2013 [udział czynny]
Referat: Alina Zajadacz: Turystyka w płynnej nowoczesności
Prowadzenie sesji

II Ogólnopolska konferencja naukowa „Przestrzeń w turystyce, znaczenie i wykorzystanie”. Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Zakład Geografii Turyzmu i rekreacji. Warszawa 28-29 listopada 2013.
Referat: Alina Zajadacz, Ilona Potocka, Natalia Pankiejewa: Walory turystyczne Jeziora Bajkał: problemy i perspektywy rozwoju.

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Osoba z niepełnosprawnością w szkolnictwie wyższym”. Dolnośląska Szkoła Wyższa, 3.12.2013.
Referat: Turystyka dostępna – założenia i przykłady dobrych praktyk
Członek komitetu naukowego

2012

Międzynarodowa konferencja: „Rola marketingu miast w rozwoju miast średniej wielkości”. Organizator: Sieć Kooperacyjna Miast Średniej Wielkości”, Leszno
Wykład inauguracyjny: Alina Zajadacz: Marketing miast
Podsumowanie konferencji

III Ogólnopolskie Seminarium: Turystyka i Krajoznawstwo Osób Niepełnosprawnych, Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Poznań- Nowe Miasto, Koło PTTK „Łaziki” ze Swarzędza, Koło PTTK „W zasięgu ręki” przy SOSWDN w Owińskach
Referat: Alina Zajadacz: Koncepcja turystyki dostępnej

59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Więcej geografii”, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Poznań 5-8 września 2012
Prowadzenie sesji: geografia turyzmu

XXVIII seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”. Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Spała, 20-22.09.2011
Referat: Alina Zajadacz: Turystyka dostępna
Prowadzenie sesji

Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie. Międzynarodowa konferencja popularnonaukowa. PTTK, Zielonka 11-13.10.2012.
Referat: Alina Zajadacz: Zróżnicowanie form turystyki rowerowej w regionie leszczyńskim w Polsce i południowej Australii.

VI Gremium Ekspertów Turystyki, Wyzwania współczesnej polityki turystycznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Forum turystyki Regionów, Wrocław, 29.11-1.12.2012,
Referat: Alina Zajadacz: Ocena realizacji strategii rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim