Kontakt

Collegium Geographicum

ul. B. Krygowskiego 10

61-680 Poznań

pokój – L 317
tel. (061) 829 61 30
e-mail – alina@amu.edu.pl
dyżur – środa: 1000 – 1130